Apie projekto įgyvendintoją

Vilniaus kongresų centro (VKC) projektą įgyvendina valstybės nekilnojamojo turto valdytoja valstybės įmonė (VĮ) Turto bankas. VKC projektas įgyvendinamas Vyriausybės nutarimu, kuri jį yra pripažinusi valstybei svarbiu projektu.

Įmonė savo istoriją skaičiuoja nuo 1996 m., kuomet ji Seimo ir Vyriausybės sprendimais buvo įkurta kaip neveiksnių aktyvų valdymo įmonė. Siekiant centralizuoti valstybės nekilnojamojo turto valdymą, 2014 m. spalio 1 d. reorganizuojama VĮ Valstybės turto fondas buvo prijungta prie VĮ Turto banko, kuri po reorganizacijos tęsia veiklą, perimdama visą Valstybės turto fondo turtą, teises ir pareigas.

Šiandien pagrindinės VĮ Turto banko veiklos sritys yra: centralizuotas valstybės nekilnojamojo turto valdymas, valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas, ­­­skolų valstybei išieškojimas ir pagal pavedimo sutartis perduotų paskolų, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų vykdymas.

Įgyvendindamas centralizuotą valstybės nekilnojamojo turto valdymą, Turto bankas valdo, naudoja ir disponuoja valstybės nekilnojamuoju turtu, perduotu valdyti patikėjimo teise, organizuoja nereikalingo valstybės turto pardavimo aukcionus, įgyvendina valstybei priklausančių pastatų modernizavimo ir atnaujinimo darbus, atlieka Valstybės turto informacinės paieškos sistemos tvarkytojo funkcijas ir vykdo kitas teisės aktais pavestas funkcijas.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions