Bendradarbiavimas

Susitarimas dėl Vilniaus kongresų rūmų

2008 m. Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių vieta buvo pripažinta kultūros paveldo objektu. Siekiant apsaugoti išlikusius palaidojimus buvo apibrėžta busių kapinių teritorija ir jai suteikta teisinė apsauga.

2009 m. rugpjūčio 26 d. buvo pasirašytas protokolas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos žydų bendruomenės ir Europos žydų kapinių išsaugojimo komiteto, kuriuo buvo pripažinta ir pritarta LR Vyriausybės pastangoms nustatyti šių kapinių vietą ir jas išsaugoti. Taip pat protokolu patvirtintos Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių ir apsaugos zonos ir galimos veiklos sąlygos. Pagal šį dokumentą į apsauginę kapinių zoną pateko taip pat kultūros paveldu pripažinti Vilniaus koncertų ir sporto rūmai.  

2014 m., siekiant apsaugoti buvusių kapinių teritoriją, Lietuvos Respublikos Vyriausybė Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių vietą pripažino saugoma valstybės, o 2015 m. Vyriausybės įpareigota valstybės įmonė Turto bankas iš privačių asmenų, ketinusių šioje vietoje vykdyti daugiafunkcinio pastatų komplekso statybas, įsigijo Vilniaus koncertų ir sporto rūmus bei teritoriją aplink juos.

2016 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbė, kad buvę Vilniaus koncertų ir sporto rūmai bus pritaikyti kongresams, konferencijoms ir kitiems kultūriniams renginiams, buvo parengti projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetas.

2019 m. gruodžio 4 d. valstybės įmonė Turto bankas, Lietuvos žydų bendruomenė, Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetas ir techninio projekto įgyvendinimo atstovai susiderino Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo konferencijoms, kongresams ir kitiems kultūriniams renginiams  techninio projekto ir Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių teritorijos išsaugojimo sprendinius. Susiderinti esminiai pastato rekonstrukcijos sprendiniai Šnipiškių kapinių teritorijoje ir Šnipiškių kapinių teritorijos sutvarkymo sprendiniai.

Techninio projekto sprendiniai yra parengti vadovaujantis Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių vietos teritorijos ir apsaugos zonos paveldosaugos sąlygomis, patvirtintomis 2009 m. protokolu bei Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pritaikymo kongresams, konferencijoms ir kitiems kultūriniams renginiams projektiniais pasiūlymais.

Susitarimu buvo susiderinti esminiai rekonstrukcijos projekto sprendiniai, architektūriniai, konstrukcijų, komunikacijų, žemės sklypo ir darbų organizavimo planai. Taip pat jame įtvirtinta, kad Europos žydų kapinių išsaugojimo komiteto atstovai dalyvaus projekto įgyvendinime, taip užtikrinant žydų atminimo ir kultūrinio paveldo išsaugojimą.

„Šis projektas yra esminis, kuris padės sustabdyti gyvenamosios statybos ir bet kokių statinių plėtrą kapinių teritorijoje, papildant 2009 m. susitarimą. Dar daugiau – tai užtikrins kapinių apsaugą ir padės išvengti bet kokios grėsmės kapinėms ar jų išniekinimui ateityje“, – teigia rabinas Abrahamas Ginsbergas, Europos žydų kapinių išsaugojimo komitete vykdomasis direktorius.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions