Žydų paveldo įamžinimas

Vilniaus žydų Šnipiškių senosios kapinės Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ir aplinkinėje teritorijoje veikė XVI a. (gal ir nuo XV a. pab.) iki 1831 m.

Istorija

Šiose kapinėse buvo palaidotas žydų mokslininkas, vienas žymiausių Talmudo aiškintojų Elijahu ben Šlomo Zalman (Vilniaus Gaonas) (1720-1797). 1948 m. Vilniaus Gaono, jo artimųjų palaikai buvo perkelti į Naująsias žydų kapines (Olandų gatvėje), 1963 m. palaikai perkelti į Sudervės žydų kapines. Kapinių Šnipiškėse teritorija palaipsniui kito žydams įsigyjant aplinkinius sklypus, kartu perimant buvusių žemės naudotojų mokesčių mokėjimą už žemę.

Kapinės sujungtos į vieną sklypą ir didžiausią teritoriją (4,3 ha) pasiekė XVIII ir XIX a. sandūroje. Visa kapinių teritorijos žemė (gauta ir įsigyta) buvo valstybinė, t. y. priklausė Vilniaus pilies ir eiguvos jurisdikcijai. Žydų kapines uždaryti carinės Rusijos administracijos nuspręsta 1817 m., bet sprendimas įgyvendintas 1831 m., kai pradėta tvirtovės statyba. Šios statybos apėmė apie ketvirtadalį kapinių teritorijos, o likusi teritorija buvo palikta, kaip apšaudymo laukas. Rusijos imperijos valdžia sumokėjo kompensaciją visiems, kurių žemė ir pastatai buvo nusavinti tvirtovės statybos reikmėms, neatsižvelgiant ar ta žemė buvo valstybinė ar privati.

1935 m. Lenkijos administracija buvo paskelbusi šias kapines muziejine vertybe. Sovietų valdžia po karo kapines galutinai sunaikino, o jų bei aplinkinėje teritorijoje pastatė plaukiojimo baseiną ir Koncertų ir sporto rūmus. Dalis palaidojimų, kurių nesunaikino tvirtovės, Koncertų ir sporto rūmų bei įvairių požeminių trasų statybos darbai yra išlikę ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė kartu su Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetu deda pastangas šią teritoriją tinkamai sutvarkyti ir išsaugoti.

Dviejų tautų – žydų ir lietuvių – bendradarbiavimo rezultatas

2008 m. Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių vieta buvo pripažinta kultūros paveldo objektu. Siekiant apsaugoti išlikusius palaidojimus buvo apibrėžta busių kapinių teritorija ir jai suteikta teisinė apsauga.

2009 m. rugpjūčio 26 d. buvo pasirašytas protokolas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos žydų bendruomenės ir Europos žydų kapinių išsaugojimo komiteto, kuriuo buvo pripažinta ir pritarta LR Vyriausybės pastangoms nustatyti šių kapinių vietą ir jas išsaugoti. Taip pat protokolu patvirtintos Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių ir apsaugos zonos ir galimos veiklos sąlygos. Pagal šį dokumentą į apsauginę kapinių zoną pateko taip pat kultūros paveldu pripažinti Vilniaus koncertų ir sporto rūmai.  

2015 m., siekiant apsaugoti buvusių kapinių teritoriją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įpareigota valstybės įmonė Turto bankas iš privačių asmenų, ketinusių joje vykdyti daugiafunkcinio pastatų komplekso statybas, įsigijo Vilniaus koncertų ir sporto rūmus bei teritoriją aplink juos.

2016 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbė, kad buvę Vilniaus koncertų ir sporto rūmai bus pritaikyti kongresams, konferencijoms ir kitiems kultūriniams renginiams, buvo parengti projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetas.

2019 m. gruodžio 4 d. valstybės įmonė Turto bankas, Lietuvos žydų bendruomenė, Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetas ir techninio projekto įgyvendinimo atstovai susiderino Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo konferencijoms, kongresams ir kitiems kultūriniams renginiams  techninio projekto ir Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių teritorijos išsaugojimo sprendinius. Susiderinti esminiai pastato rekonstrukcijos sprendiniai Šnipiškių kapinių teritorijoje ir Šnipiškių kapinių teritorijos sutvarkymo sprendiniai.

Techninio projekto sprendiniai yra parengti vadovaujantis Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių vietos teritorijos ir apsaugos zonos paveldosaugos sąlygomis, patvirtintomis 2009 m. protokolu bei Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pritaikymo kongresams, konferencijoms ir kitiems kultūriniams renginiams projektiniais pasiūlymais.

Susitarimu buvo susiderinti esminiai rekonstrukcijos projekto sprendiniai, architektūriniai, konstrukcijų, komunikacijų, žemės sklypo ir darbų organizavimo planai. Taip pat jame įtvirtinta, kad Europos žydų kapinių išsaugojimo komiteto atstovai dalyvaus projekto įgyvendinime, taip užtikrinant žydų atminimo ir kultūrinio paveldo išsaugojimą.

„Šis projektas yra esminis, kuris padės sustabdyti gyvenamosios statybos ir bet kokių statinių plėtrą kapinių teritorijoje, papildant 2009 m. susitarimą. Dar daugiau – tai užtikrins kapinių apsaugą ir padės išvengti bet kokios grėsmės kapinėms ar jų išniekinimui ateityje“, – teigia rabinas Abrahamas Ginsbergas, Europos žydų kapinių išsaugojimo komitete vykdomasis direktorius.

Kapinių teritorija bus sutvarkyta ir įamžinta

2020 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Vilniaus savivaldos ir Turto banko susitarimą dėl Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių teritorijos sutvarkymo.

Tvarkant kapinių teritoriją numatyta įrengti pėsčiųjų takus, žydinčias vejas, atnaujinti dangas, mažosios architektūros elementus, teritorijos apšvietimą, įrengti teritorijos laistymą, taip pat atlikti kitus būtinus teritorijos sutvarkymo darbus – atnaujinti esamas atramines sienas, laiptus, įrengti informacinius ženklus apie vietos istoriją. Visi suplanuoti darbai buvusių kapinių vietos teritorijoje ir apsaugos zonoje yra suderinti su Lietuvos žydų bendruomene ir Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetu. Sutarta, kad ši rekonstrukcija padėtų ir apsaugoti, ir pritaikyti pažinimui bei naudojimui Vilniaus kongresų centro prieigas.

Kapinių teritorija bus tvarkoma laikantis pagarbumo ir ramybės principo bei itin griežto apsaugos režimo. Žydų kapinių teritorijoje negalimi kasimo darbai, tad naujos takų dangos, pieva ir gėlynai bus įrengti ant esamų betoninių plokščių užpylus grunto.

Dėl tų pačių priežasčių šioje teritorijoje nebus sodinami nauji medžiai – bus išsaugomi esami. Pėsčiųjų takai ir pandusai bus irgi įrengiami ant esamų betoninių plokščių.

Preliminari visos buvusių kapinių teritorijos aplinkos tvarkymo darbų kaina yra 3,4 mln. eurų. Vilniaus miesto savivaldybės dalis preliminarioje projekto vertėje yra apie 2,35 mln. eurų, Turto banko – apie 1 mln. eurų.

 


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions